Universidad Complutense de Madrid
E-Prints Complutense

Mapping User Experience of Internet Television and Video: A Study of Unidirectionality and Interactivity
L’experiència d’usuari en la televisió i el vídeo per internet: un estudi de la interactivitat i unidireccionalitat

Impacto

Descargas

Último añoArjona Martín, José Borja y Garcia Guardia, M Luisa y Victoria Mas, Juan Salvador (2014) Mapping User Experience of Internet Television and Video: A Study of Unidirectionality and Interactivity. Tripodos (35). pp. 117-136. ISSN ISSN: 1138-3305

[img]
Vista previa
PDF
471kB

URL Oficial: http://www.tripodos.com/Resumen

This paper presents a quantitative analysis of a sample of six hundred audiovisual initiatives targeting the web as a distribution platform. The main purpose of this study involves using our sample to establish what we call unidirectional and interactive dimensions, based on the description of several indicators that will determine the nature of the services implemented and applications used in all the items analysed. These dimensions will be compared with two variables in order to analyse, firstly, the content lines, and secondly, whether or not the items represent the extension of conventional communication media (unidirectionality) on the web. The resulting data will show and specify the main differences between the dimensions of unidirectionality and interactivity with regard to the variables mentioned above. The findings here show that software development capacity informs the coexistence between conventional mass media functions and new participation options, but the results obtained lead us to conclude that interactivity is not considered the most representative quality of our study sample.

Resumen (otros idiomas)

En aquest article es presenta un estudi quantitatiu sobre una mostra de siscentes iniciatives audiovisuals destinades al web com a plataforma de difusió. L’objectiu principal de l’estudi consisteix a establir en la nostra mostra el que anomenem dimensions unidireccionals i interactives, basant-nos en la definició d’una sèrie d’indicadors de funcionalitat que marcaran la naturalesa dels serveis i aplicacions implementats en els casos d’anàlisi. Aquestes dimensions són contrastades amb dues variables que determinaran, en primer lloc, si el cas d’estudi representa l’extensió a la web d’un mitjà de comunicació convencional i, en segon lloc, les línies de contingut. Les dades resultants precisaran les diferències entre les dimensions unidireccionalitat i interactivitat respecte de les variables esmentades prèviament. Els resultats obtinguts mostren com la línia de desenvolupament del programari permet la coexistència de funcionalitats pròpies dels mitjans de masses (convencionals) i de noves opcions de participació. Si bé, en la determinació final de l’experiència d’usuari, “social” representa la paraula clau.

Tipo de documento:Artículo
Palabras clave:WebTV, internet video, internet TV, interactivity, unidirectionality, social. WebTV, internet TV, internet vídeo, interactivitat, unidireccionalitat, social. WebTV, internet TV, internet vídeo, interactivitat, unidireccionalitat, social. WebTV, internet TV, internet vídeo, interactivitat, unidireccionalitat, social.
Palabras clave (otros idiomas):WebTV, internet TV, internet vídeo, interactivitat, unidireccionalitat, social.
Materias:Ciencias Sociales > Ciencias de la Información > Comunicación audiovisual
Ciencias Sociales > Ciencias de la Información > Televisión
Ciencias Sociales > Ciencias de la Información > Vídeo
Ciencias Sociales > Ciencias de la Información > Internet
Código ID:31410
Depositado:22 Dic 2015 19:13
Última Modificación:22 Dic 2015 19:13

Descargas en el último año

Sólo personal del repositorio: página de control del artículo