Universidad Complutense de Madrid
E-Prints Complutense

Employee-owned firms: A business model of Social Economy with potential
Darbuotoju valdomos imonès: Potencialios socialinès ekonomikos verslo modelis

Impacto

Downloads

Downloads per month over past yearFernández Guadaño, Josefina (2015) Employee-owned firms: A business model of Social Economy with potential. Transformations in Business and Economics, 14 (2). pp. 191-203. ISSN 16484460

[thumbnail of Fernández Guadaño, J. Employee owned firm. A business model of social economy.pdf] PDF
Restringido a Repository staff only

459kB

Official URL: http://web.b.ebscohost.com.bucm.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=43d5e783-6021-4695-b9bc-d72dee56b9f9%40pdc-v-sessmgr04Abstract

In Spain, the companies that are mainly owned by the employees form a part of the Social Economy and offer an alternative business model, which is found in a conventional capitalist economy. The objective of this study is to establish whether there are significant differences in the performance of Employee Owned Firms (EOFs) and more conventionally structured businesses, non-Employee Owned Firms (non-EOFs), due to the inherent differences in the capital-ownership structure. The aim is to establish whether or not a corporate governance structure characterised by the employee participation for both the financial and the informational decision-making aspects can be advocated. The results show differences in favour of the conventional non-EOFs for various indicators measuring economic performance and confirm the different objectives of each business type; however, they provide evidence of significant differences in favour of the EOFs in terms of the efficient use of the capital and labour factors of production, according to the theoretical literature.

Resumen (otros idiomas)

Ispanijoje įmonės, kurių didžiąją dalį valdo darbuotojai, sudaro socialinės ekonomikos dalį ir siūlo alternatyvų verslo modelį vietoje to, kuris naudojamas įprastoje kapitalistinėje ekonomikoje. Šio tyrimo siekinys – nustatyti, ar egzistuoja reikšminiai veikimo skirtumai tarp darbuotojų valdomų įmonių ir tradicinės struktūros įmonių (ne darbuotojų valdomų įmonių), kurie atsirado dėl kapitalo nuosavybės struktūroms būdingų prieštaravimų. Tyrimo tikslas – atskleisti, ar bendra valdymo struktūra, kuriai būdingas darbuotojų dalyvavimas, gali arba negali propaguoti tiek finansinius, tiek informacinius sprendimų priėmimo aspektus. Rezultatai atskleidė skirtumus, kurie yra palankūs įvairiems ne darbuotojų valdomų įmonių ekonominės veiklos rodikliams, ir patvirtino, kad kiekvienas įmonės tipas turi skirtingus siekinius, tačiau taip pat atskleidė reikšmingus skirtumus, palankius darbuotojų valdomoms įmonėms, susijusius su efektyviu kapitalo valdymu ir darbo gamybos veiksnių panaudojimu pagal teorinę literatūrą.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Capital ownership structure; Social economy; Labour managed firms; Economic performance; Small and medium enterprises; Services; Spain
Palabras clave (otros idiomas):Kapitalo nuosavybės struktūra; Socialinė ekonomika; Darbininkų valdomos įmonės; Ekonominė veikla; Mažos ir vidutinės įmonės; Paslaugos; Ispanija
Subjects:Social sciences > Economics > Cooperatives
ID Code:60711
Deposited On:02 Jun 2020 12:32
Last Modified:02 Jun 2020 15:28

Origin of downloads

Repository Staff Only: item control page